Mreža za podršku ruralnom razvoju http://ruralinfoserbia.rs/ Recent Videos Video <![CDATA[Ambasdor Holandije u Ks]]>  RRC KS]]> Sat, 23 Oct 2010 22:34:57 GMT http://ruralinfoserbia.rs/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=125&video_id=13&lang=sr-lat <![CDATA[RPK KRUSEVAC 15.10.10.]]>  SEMINAR ZA INTERNE PROVERIVAČE HACCP-a]]> Tue, 19 Oct 2010 00:37:02 GMT http://ruralinfoserbia.rs/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=125&video_id=12&lang=sr-lat <![CDATA[Selo vam pruza IV deo]]>  Selo vam pruža - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede]]> Wed, 14 Jul 2010 23:26:24 GMT http://ruralinfoserbia.rs/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=125&video_id=11&lang=sr-lat <![CDATA[Selo vam pruža III deo]]>  Selo vam pruža - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede]]> Wed, 14 Jul 2010 23:25:36 GMT http://ruralinfoserbia.rs/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=125&video_id=10&lang=sr-lat <![CDATA[Selo vam pruza II deo]]>  Selo vam pruža - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede]]> Wed, 14 Jul 2010 23:25:09 GMT http://ruralinfoserbia.rs/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=125&video_id=9&lang=sr-lat <![CDATA[Selo vam pruža]]>  Selo vam pruža - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede]]> Wed, 14 Jul 2010 23:24:38 GMT http://ruralinfoserbia.rs/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=125&video_id=8&lang=sr-lat <![CDATA[Lekovito bilje III deo]]>  Lekovito bilje - Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede]]> Wed, 14 Jul 2010 22:34:57 GMT http://ruralinfoserbia.rs/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=125&video_id=7&lang=sr-lat <![CDATA[Lekovito bilje II deo]]>  Lekovito bilje - Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede]]> Wed, 14 Jul 2010 22:34:25 GMT http://ruralinfoserbia.rs/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=125&video_id=6&lang=sr-lat <![CDATA[Lekovito bilje]]>  Lekovito bilje - Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede]]> Wed, 14 Jul 2010 22:33:21 GMT http://ruralinfoserbia.rs/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=125&video_id=5&lang=sr-lat <![CDATA[Izvestaj Konjuh]]>  RC Kruševac - izvestaj Konjuh]]> Wed, 14 Jul 2010 13:15:33 GMT http://ruralinfoserbia.rs/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=125&video_id=4&lang=sr-lat <![CDATA[Vest]]>  Emisija "Klas", TV Kruševac o pokretanju akcije edukacije poljoprivrednih proizvođača koji bi hteli da se bave seoskim turizmom u saradnji RCRR Kruševac,KPZ Kruševac,Turističke organizacije Rasinskog okruga]]> Wed, 14 Jul 2010 13:14:23 GMT http://ruralinfoserbia.rs/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=125&video_id=3&lang=sr-lat <![CDATA[RURALNI RAZVOJ na Regionalnoj RTV Kruševac]]>  Prezentacija trenutnih uredbi i trenutnih aktivnosti MPŠV Republike Srbije, na Regionalnoj RTV Kruševac]]> Mon, 12 Jul 2010 16:06:10 GMT http://ruralinfoserbia.rs/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=125&video_id=2&lang=sr-lat