Mreža za podršku ruralnom razvoju

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

Nalazite se ovde: RuralNet Učešće Mreže za ruralni razvoj Srbije na godišnjem skupu evropske ruralne mreže Forum Synergie

Učešće Mreže za ruralni razvoj Srbije na godišnjem skupu evropske ruralne mreže Forum Synergie

Predstavnici Mreža za ruralni razvoj Srbije je u periodu od 14. do 17.oktobra 2010. godine učestvovali na skupu evropske ruralne mreže Forum Synergie. Skup je održan u Francuskoj u mestu Vouneuil sur Vienne.

Na skupu je učestvovalo 77 predstavnika iz 17 zemalja.

Mreže za ruralni razvoj Srbije je predstavila svoj rad i uspostavljeno je niz kontakata sa organizacijama i mrežama koje deluju u ruralnim područjima. Tokom boravka na skupu predstavnici Mreže su imali prilike da se upoznaju sa primerima dobre prakse u ruralnom razvoju, kao i da učestvuju u radu radnih grupa koje su se bavile temama vezanim za razvoj seoskih područja.

Mreža je u okviru predstavljanja vrednosti ruralnih područja Srbije, prezentovala prehrambe proizvode iz Srbije.

U kontaktima sa predstavnicima mrežr Forum Sznergie je dogovoreno da Mreža za ruralni razvoj Srbije podnese apikaciju za članstvo u mreži.

Aktivnosti na povezivanja sa drugim mrežama se realizuje u okviru projekta „RuralNet – Nacionalna mreža za ruralni razvoj, instrument za participaciju organizacija civilnog društva i unapređenje dijaloga sa ruralnim mrežama” finansiranog od strane EU.

Učešće Mreže za ruralni razvoj Srbije na godišnjem skupu evropske ruralne mreže Forum Synergie
Učešće Mr...
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso

Best Place To Buy Dbolunsecured personal loans . If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.
Joomlart