Mreža za podršku ruralnom razvoju

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

Nalazite se ovde: Početna

Održana obka iz sistema upravljanja energijomna lokalmo nivou

Svečenoj Sali Fakuteta Tehničkih nauka u Novom Sadu u perodu od 6 – 10.12.2010 u okviru ENER SUPPLY – Energetska efikasnog obnovljivh izvora energijena lokalnom novou, održana je 40 čaosvan obuka za EMS menađžere. Treneri su bili kooridanator projekta Marko Kaponigro, Haralambos Mapamatenios (CRES) i Daniele Forni (UNIVPM) uz moderaciju Maše Bukurov, kooridantorke za Srbiji.

 

Trening je bio namenjen predstavncima lokalnih samouprava i RCRR Srem je predstavljao osptinu Sremska Mtrovica prvoga dana, dok su se drugi saradnici smenjivali narednih dana. Prvoga dana trenigna predstavnici pokrajisnkog sekretarijata za energetiku, Katica Dragutinović i Klara Pdalog – Aanjoš predstavile su trenutno stanje u energetici u AP vojvodina sa konkretnim primerima iz pojednih opšina kao i potencijama, Kooridnator Marko Kaponigro je osom uvodnog dlea govorio i energetkom bilansu i softerima za izračunavanje energetske efikasnosti. Prvi dan je zatvorio uz primer Pontence. Ostala četiri dana predstvnici lokalnih samouprava su slušali i diskutovali o energetkom oditu i energetkom bilansu.

Na terotiji Regioanoig centra postoji velik ipotencijal biomase , šumskog otpada kai i optada iz poljoprovrede. Nije zanemarljiv ni hidropotencijala, pa shodno tome apliciral ismao ka opartenri gradu u FTN na IPA CBC sa hrvatkom sa projektom o obnovljivim iyvorima energije. Trudimo se da budemo u toku i da se ukljuujemo u planiranje i programiranje koje se tiču obnovljivih izvora energije

Dipl ekolog Marko Cvijanović

RCRR SREM

ENER SUPPLY
ENER SUPPLY
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
ENER SUPPLY 1
ENER SUPP...
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
ENER SUPPLY 2
ENER SUPP...
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
ENER SUPPLY 3
ENER SUPP...
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso

 

Prime Labs Teston 400Payday Loans Wisconsin. In rare cases, the smarting in eyes and the tumefaction of eyelids can happen. In case of long term Cialis Black administration the side effects become less perceptible or disappear at all.
Joomlart