Mreža za podršku ruralnom razvoju

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

Nalazite se ovde: Početna

Skladištenje poljoprivrednih proivoda

Na prezentaciji koja je održana 31.03.2011.godine, sa početkom u 10 časova u  Sali 2  Skupštine grada Sremska Mitrovica, kroz projekat „P.L.O.D-Perspektiva. Licenciranje. Obrazovanje.Dobit.“, koji zajednički organizuju Kompenzacioni fond Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, EBRD-a (Evropska banka za obnovu i razvoj) i Food and Agriculture organizacija Ujedinjenih nacija (FAO), predstavili su se Goran Ćato i Tatijana Đukanović iz Kompenzacionog fonda Republike Srbije.

Pozdravnu reč ispred grada Sremska Miitrovica, imao je načalnik za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Goran Čekerinac.
Savetnik u Kompezaciom fondu Goran Ćato prezentovao je ideju i sistem javnih škladišta, dobre primere iz drugih evropskih zemalja i najavio konkretne mere i zaštitu poljoprrvrednih proizvođača, sistem dobijanja licence, „koristi” skladištara i poljoprivrednika.
Konkretna mera koja je zanima učesnike tribine je svakako predlog mera koje je Fond uputio Ministarstvu (čije se usvajanje očekuje) i to su:
•  Razliičiti troškovi skaldištenja za  različite tipove subvencija i
•  Kamatne stope za ratkoročne kretide (poljoprivrednika će plaćati svega 3 % kamate na godišnjem nivou!)

Zamenica direktora Kompenzacionog fonda Tatjana Đukanović kaže da su iz Narodne banke dobili uveravanja da će robni zapis dobiti status koji ima i u drugim zemljama u kojima je razvijeno javno skladištenje.
Aktivnosti planirane ovim delom projekta uključuju veliki broj edukativnih sadržaja, koji u prvom delu podrazumeva niz radionica u saradnji sa 16 opština u Srbiji. Projektom su, već od polovine marta, planirana predavanja u Požarevacu, Kladovu, Negotinu, Zaječaru, Adi i Subotici, Kuli i Somboru, Novom Bečeju, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Šabcu, Vršcu, Pančevu, Srbobranu i Vrbasu.
Predavanja su otvorenog tipa i predviđena su podjednako i za potencijalne skladištare, poljoprivredne proizvođače ali i za korisnike iz domena biznis okruženja, pre svega bankarskog sektora.
Regionalni centar rualnog razvoja Srem dogovorio je da tokom naredne dve nedelje uradi transfer znanja na područne koordinaatore i da odradi još jedan ciklus prezentacija u saradnji sa loklanim partenrima (stručnom službom, udruženjima poljoprivrednika, lokalnim samoupravama i mesnim kancelarijama) gde će prezenteri biti područni koordinatori i savetodavci.

Dipl ekolog Marko Cvijanović
Koordinator RCRR SREM

 

Anavar OnlineOnline lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Loans Online. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.
Joomlart