Mreža za podršku ruralnom razvoju

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

Nalazite se ovde: Početna

LEADER prezentacija u Sremskoj Mitrovici

Dana 4.5.2011 u Sali 2, gradske kuće Grada Sremska Mitrovica, za područne koodirnatore i lokalne partnere održana je prezentacija LEADER pristupa u okviru projekta «RURAL NET - Nacionalna mreža za ruralni razvoj, instrument za učešće OCD u pripremi politika i unapređenje dijaloga sa EU ruralnim mrežama» čiji je nosilac IDA RRC Kraljevo. Prezenter je bio Marko Cvijanović kooridnator Regionalnog Centra ruralnog Razvoja Srem.

Nakon predstavljanja učesnika, prvo je u kratikim crtama objašnjen projekat RURAL NET, zatim Mreza za ruralni razvoj, Regionalni Centar Srem, razjašnjeni su pojmovi IPA, IPARD; LEDER PRISTUP, LAG i botom up pristup. Nakon toga auditorijum je imao prilike da vidi i aktivno učestvuje u prezentacijma po sledećem redu: LEADER pristup, Pilot Programi sistemi i pravila, Animiranje zajednice, PAL/PRA, Finansijko pšlaniranje i Selekcija projekata.

Najviše pažnje i aktivnu diskusiju privukle su teme / pitanja koja su se odnosile na pravni status LAGa , ko propisuje LEADER područje, žašto nam je to potrebno, zatim sastav LAGa, (odnos ljudi i teritorije) i održivost LAGa. Kroz prezentacije i prenos iskustava iz Nemačke (sa InWENT treninga), Polish rural net (iskustva sa Zlatibora) i drugih, pokušao sam da dam odgovore tokom razgovora. Lokalni partneri koji su učestvovali bili su predstavnici Lokalne samouprave, Načelnik Uprave za poljopirvrede i zaštitu životne sredine, pripravnici uprave za Malde, Kancelarije za mlade, Omladinskog kluba grada Sremska Mitrovica, Ekološkog kluba grada Sremska Mitrovica, Poljoprivredne stručne službe, Udruženja Poljoprivrednika Srema, Klastera Sveti Dimitrije, i Srednje poljoprivredne škole iz Iriga.

Nazalost predstavnici Sremske privredne komore, Pokreta gorana Sremska Mitrovica i gradske Uprave za privredu nisu bili u mogućnosti da nam se pridruže zbog unapred predviđenih obaveza. Trening ili kako smo ga mi interno nazvali info dan o LEDERu je iskoriščen da se deo mreže lokalnih partnera upozna sa pomenutim temama. Planirano je da se u narednom periodu ponove prezentacije za širi krug loklanih partnera. Sa područnim kooridnatorima je dogovoreno da u lokalnim samoupravama i parterima pokrenu započnu priču oko LAGova i strategija ruralnog razvoja.

Dipl ekolog Marko Cvijanović

Kooridnator RCRR SREM

 

LEADER prezentacija
LEADER pr...
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
LEADER prezentacija 1
LEADER pr...
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso

Most online loan lenders allow getting New Jersey Loans Online without visiting a bank, straight to your bank account. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.
Joomlart